افزايش قيمت هتلهاي اکراين براي يورو2012

در آستانه برگزاري رقابتهاي فوتبال جام ملتهاي اروپا در اوکراين و لهستان، قيمت هتل در اوکراين به شدت افزايش يافته است و مشخص شد که اين کشور سرمايه گذاري کافي در زيرساختهاي خود براي اسکان تماشاگران به عمل نياورده است.

عکس قدیم

 

آلبوم 2