شکست ملوان از ساحل نخل نقی

دیروز سه شنبه 96/7/11 در ورزشگاه تندگویان عسلویه بازی بین دوتیم ملوان وساحل در هفته دوم لیگ دسته یک شهر…

شکست پاس اخند در خانه

جمعه 93/11/17 ورزشگاه شهید تندگویان عسلویه پاس اخند 1 – 2 پتروشیمی نوری کنگان در حالی که پاس اخند بازی…