گزارش تصویری: گوچی و تکرار حماسه خداداد !

سایت گل –
این که مشهدی ها استاد گلزنی در فضاهای کوچک هستند ، دوباره اثبات شد .
این بار نوبت رضا قوچان نژاد بود که در صحنه ای مشابه امید را به ایران بازگرداند و روی پاس جباری دروازه قطر را باز کرد .
نویسندگان سایت گل عقیده دارند این گل کپی گل خداداد عزیزی مقابل استرالیا بود ؛ آن هم مقابل چشم خود عزیزی که در ورزشگاه حاضر بود و از این گل عشق کرد.
تصویرها را ببینید و مقایسه کنید:

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.