آقای شهردار! این کافی نیست

پس از درج خبری در تاریخ 8 تیرماه 98 در این سایت درباره نابسامانی های شهری بندرعسلویه، شهرداری این شهر…